Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Hyper360- Enriching 360 media with 3D storytelling and personalisation elements» - «HYPER360»
[16754]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
11 Δεκ 2017


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 11, 2017 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ.:

16754 / 11-12-2017 

Κωδικός Θέσης: 16754
ΑΔΑ:  ΨΦΠΝ469ΗΡ8-ΚΨ1
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου:

Δημιουργία 3Δ αναπαραστάσεων κινούμενων ανθρώπων (ψηφιακά ολογράμματα) σε μη πραγματικό χρόνο και εμβύθισή τους σε εικόνες ή/και βίντεο 360 μοιρών. Τεχνικές αναπαραγωγής πολυμέσων σε συσκευές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Μοντελοποίηση προφίλ χρηστών με βάση την κατεύθυνση της προσοχής τους κατά την κατανάλωση βίντεο 360 μοιρών. Αυτοματοποιημένη περιήγηση σε βίντεο 360 μοιρών.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Δημιουργία 3Δ αναπαραστάσεων κινούμενων ανθρώπων (ψηφιακά ολογράμματα) σε μη πραγματικό χρόνο και εμβύθισή τους σε εικόνες ή/και βίντεο 360 μοιρών. Τεχνικές αναπαραγωγής πολυμέσων σε συσκευές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Μοντελοποίηση προφίλ χρηστών με βάση την κατεύθυνση της προσοχής τους κατά την κατανάλωση βίντεο 360 μοιρών. Αυτοματοποιημένη περιήγηση σε βίντεο 360 μοιρών.

Διάρκεια: 06 μήνες
Θέσεις:

2

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-12-2017 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
Κτίριο Διοίκησης, ισόγειο, Βιβλιοθήκη
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257703 ή στο email: olga@iti.gr (κ. Όλγα Τσακαλίδου).