Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «SUMAD: Sustainable Use of Mining Waste Dumps»
[785Ε- 000136] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
08 Μαρ 2019


Αθήνα, Μάρτιος 08, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

785Ε

Αρ. πρωτ. 000136 / 08-03-2019
ΑΔΑ: ΩΒ3Ν469ΗΡ8-Φ1Ψ
Ειδικότητα:

Γεωτεχνικός Μηχανικός

Αντικείμενο Θέσης:

Αριθμητικές αναλύσεις με χρήση λογισμικών προγραμμάτων γεωτεχνικής μηχανικής και συγκεκριμένα: Αριθμητική προσομοίωση εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής, με έμφαση στη βαθμονόμηση παραμέτρων καταστατικών προσομοιωμάτων. Προσδιορισμός βέλτιστου καταστατικού προσομοιώματος εδαφικών υλικών. Αριθμητική προσομοίωση
δοκιμών φυγοκεντριστή σε προβλήματα επιχωμάτων και σε προβλήματα διεπιφανειών (αλληλεπίδρασης εδάφους - κατασκευής).

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας "WP1: Identification and viability assessment of potential uses for spoil dumps", "WP3: Numerical simulation of spoil material and foundation systems", "WP4: Ground improvement, monitoring and risk analysis".
Διάρκεια:

07 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι Αττικής.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 26-03-2019 και ώρα 12:30 μ.μ.   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Αιγιαλείας 52
151 25 Μαρούσι Αττικής

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211 1069533 ή στο email: diafa@certh.gr (κ. Aγγελική Διάφα)