Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Big Data Value Spaces for Competitiveness of European COnnected Smart FacTories 4.0» - «BOOST 4.0»
[ΙΠΤΗΛ-19832] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
14 Μαι 2019


Θέρμη, Μάιος 14, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

19832

Αρ. πρωτ. 19832 / 14-05-2019
 ΑΔΑ:  ΨΛΞ6469ΗΡ8-ΙΕΕ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Μαθηματικός

Αντικείμενο Θέσης:

Ανάπτυξη μηχανισμών ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και δημιουργία γνωστικών μοντέλων για ευφυή βιομηχανικά περιβάλλοντα

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων μεγάλου όγκου (big data) από βιομηχανικά περιβάλλοντα και την ανάπτυξη γνωστικών μοντέλων (cognitive models) με στόχο τη βελτιστοποίηση βιομηχανικών διεργασιών. Τελικός σκοπός θα είναι η κατασκευή ευφυών μοντέλων λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Ο υποψήφιος θα συμμετέχει επίσης στην συγγραφή των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου.

Διάρκεια:

18 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 30-05-2019 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257750 ή στο email: djoannid@iti.gr (κ. Ιωαννίδη Δημοσθένη).