Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2023]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Transformative Impact Of BlocKchain tEchnologies iN Public Services » - «TOKEN»
[ΙΠΤΗΛ-22087] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
27 Φεβ 2020


Θέρμη, Φεβρουάριος 27, 2020 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

22087

Αρ. πρωτ. 22087/ 27-02-2020
ΑΔΑ:  ΨΞΥΘ469ΗΡ8-5ΘΣ
Ειδικότητα:

Πληροφορική ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Σχεδιασμός και τεχνική διαχείριση - παρακολούθηση της υλοποίησης πλατφόρμας Blockchain Platform as a Service (BCPaaS) που επιτρέπει στους δημόσιους φορείς και οργανισμούς να δοκιμάσουν την υιοθέτηση κατανεμημένων τεχνολογιών Distributed Ledgers Technologies (DLTs) προκειμένου να λειτουργήσει ως οδηγός για τη μετατροπή των δημόσιων υπηρεσιών προς πιο ανοικτές, διαφανείς, αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη σχεδίαση, δημιουργία, τεχνική διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης της πλατφόρμας Blockchain ως Υπηρεσίας (BCPaaS) για την πιλοτική χρήση των DLTs με απώτερο στόχο η πλατφόρμα αυτή να λειτουργήσει ως οδηγός  για τη μετατροπή των δημόσιων υπηρεσιών προς πιο ανοικτές, διαφανείς, αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες.

Διάρκεια:

09 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 16-03-2020 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο  2311 257722 ή στο email: kvotis@iti.gr (κ. Βότης Κωνσταντίνος).