Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 000934
για την Ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια αναλωσίμων για το έργο CO22MeOH» @ ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
18 Νοεμβρίου 2019Θεσσαλονίκη, 18 Νοεμβρίου 2019


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Προμήθεια αναλωσίμων για το έργο CO22MeOH» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00


Πληροφορίες

κ. Ναλμπαντιάν Λώρη
τηλ: +30 2310498142
e-mail: nalbanti@cperi.certh.gr