Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «CPERI-BASF COLLABORATION AGREEMENT»
[922Ε-951] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
26 Νοε 2019


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Νόεμβριος 26, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

922E

Αρ. πρωτ.

951/26-11-19

ΑΔΑ: Ω2Ψ9469ΗΡ8-41Π
Ειδικότητα: Τεχνολόγος πετρελαίου
Αντικείμενο  Θέσης:

Χειρισμός μονάδων καταλυτικών διεργασιών, εργαστηριακής και πιλοτικής κλίμακας.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το χειρισμό πειραματικών μονάδων καταλυτικών διεργασιών, εργαστηριακής και πιλοτικής κλίμακας, για την αξιολόγηση καταλυτών καταλυτικής πυρόλυσης.

Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

 ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 12-12-2019 και ώρα 10:00
  

 
Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών πόρων (ΙΔΕΠ)

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, Α’ Πτέρυγα, 2ος όροφος, Γραφείο 310β

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498300 ή στο email: tania@cperi.certh.gr (κα. Βαλασιάδου Σουλτάνα).