Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Εκδηλώσεις2014

Θεσσαλονίκη: Ανάπτυξη – Ανακύκλωση - Απασχόληση


Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει 5 ημερίδες εργασίας που απευθύνονται σε Επιμελητήρια, Δημοτικούς φορείς και αρχές, Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Κέντρα και Ιδρύματα, ΜΚΟ και Οργανισμούς Περιβάλλοντος, με στόχο την ανάδειξη των αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικών για την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων και την τόνωση της απασχόλησης στους τομείς της Ανακύκλωσης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην τοπική ανάπτυξη μέσω της τεχνογνωσίας τους στους τομείς της Ανακύκλωσης, των Πράσινων Υποδομών, της Κοινωνικής Οικονομίας και της Πράσινης Επιχειρηματικότητας.

 

Πρόγραμμα Συναντήσεων

1o Workshop Επιμελητηρίων – ΜΚΟ & Οργανισμών Περιβάλλοντος

Το Workshop θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Πέμπτη 26 Ιουνίου στην Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου  Ώρα 11:00π.μ.

 

2o Workshop Δημοτικών Φορέων & Επιχειρήσεων-Αρχών & Λοιπών Φορέων

Το Workshop θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Τρίτη 1η Ιουλίου στην Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου  Ώρα 11:00π.μ.

 

3o Workshop Ερευνητικών & Εκπαιδευτικών Κέντρων & Ιδρυμάτων

Το Workshop θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Πέμπτη 3η Ιουλίου στην Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου  Ώρα 11:00π.μ.

 

4o Workshop Επιχειρήσεων

Το Workshop θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Τρίτη 8η Ιουλίου στην Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου  Ώρα 18:00μ.μ.

 

5o Workshop Επιχειρήσεων

Το Workshop θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Πέμπτη 10η Ιουλίου στην Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου  Ώρα 18:00μ.μ.

 

Οι παραπάνω ενέργειες δικτύωσης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Ανακύκλωση – Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη» στο οποίο συμμετέχουν ως εταίροι οι: ΠΛΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (Συντονιστής εταίρος), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), Δήμος Θεσσαλονίκης, Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.), Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας- ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ Α.Ε. και Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.