Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), στo πλαίσιo της Πράξης με τίτλο «Ευφυή και Αυτοματοποιημένα Συστήματα για τη Σχεδίαση, Προσομοίωση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων Προϊόντων και Διεργασιών – ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
[8925 - 39/2017]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
13 Δεκ 2017


Θέρμη, Δεκέμβριος 13, 2017 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ.:

8925/13-12-2017

ΑΔΑ:  6Υ66469ΗΡ8-86Δ
Κωδικός θέσης: 39-2017
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Αντικείμενο: 

Μελέτη απαιτήσεων και σύνταξη των προδιαγραφών της υποδομής ΟΔΥΣΣΕΑΣ. Δημιουργία της πιλοτικής πλατφόρμας δοκιμών και εφαρμογή σχεδίασης, προσομοίωσης και επικύρωσης τμημάτων του αυτόνομου οχήματος, μέσω ασύγχρονων συστημάτων μετάδοσης  πληροφορίας. Συμμετοχή στη σχεδίαση της πλατφόρμας προσομοίωσης των διεργασιών παραγωγής και στις πιλοτικές δράσεις εφαρμογής τους.

Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-12-2017 και ώρα 10:00 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

 

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο κα Βιτζηλαίου Καλλιόπη, τηλ.  211-1069599 ή στο email: pvitzilaiou@certh.gr