Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Software Development toolKit for Energy optimization and technical Debt elimination» - «SDK4ED»
[ΙΠΤΗΛ-20831] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
30 Σεπ 2019


Θέρμη, Σεπτέμβριος 30, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

20831

Αρ. πρωτ. 20831 / 30-09-2019
 ΑΔΑ:  ΨΗΞΨ469ΗΡ8-ΕΝΨ
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή
συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την αξιολόγηση και πρόβλεψη της ασφάλειας και της ποιότητας έργων λογισμικού  

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Οι υποψήφιοι, που θα επιλεγούν, αναμένεται να ασχοληθούν με την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων, που θα επιτρέπουν την αξιολόγηση και πρόβλεψη της ασφάλειας προϊόντων λογισμικού, αλλά και της ευρύτερης ποιότητάς τους (εκφρασμένης σε όρους τεχνικού χρέους), που θα βασίζονται κυρίως σε στατική ανάλυση πηγαίου κώδικα. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι αναμένεται να αναπτύξουν μεθόδους και εργαλεία που θα επιτρέπουν την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των τρωτών σημείων, τα οποία θα εντοπίζονται μέσω στατικής ανάλυσης και πρόβλεψης της ύπαρξης ευπαθειών, σε τμήματα πηγαίου κώδικα. Επιπροσθέτως, θα ασχοληθούν με την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης της μελλοντικής εξέλιξης του τεχνικού χρέους και της ασφάλειας των προϊόντων λογισμικού με ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές λογισμικού για συσκευές χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (π.χ. ενσωματωμένα συστήματα). Τέλος, οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν στις εργασίες καταγραφής των αποτελεσμάτων και στη συγγραφή της αντίστοιχης τεκμηρίωσης καθώς και σε δράσεις ολοκλήρωσης και επικύρωσης του παραγόμενου λογισμικού.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 16-10-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά τηλεφωνικά στο  2311 257716 ή στο email: diok@iti.gr (κ. Κεχαγιά Διονύσιο).