Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αυτόματο σύστημα αναγνώρισης της χωλότητας σε μονάδες εκτροφής γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ» με ακρωνύμιο «COWLAM» και κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00031 @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
[005181]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
10 Ιουλ 2023


Θεσσαλονίκη, Ιουλ 10 2023 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-07-2023 και ώρα 10:00  
 
ΑΔΑ προκήρυξης: ΨΒΟΖ469ΗΡ8-5ΒΤ

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/