Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Διαγωνισμός φωτογραφίας και λεζάντας στο πλαίσιο του έργου popAI: Η σημασία της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς ασφάλειας
[7 Νοεμβρίου 2022]Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε θέματα ασφάλειας δεδομένων, τήρησης των νομικών πλαισίων και προστασίας των πολιτών της ΕΕ υπόσχεται ιδιαίτερα οφέλη.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ευρωπαϊκό έργο pop AI, στο οποίο συμμετέχει το ΕΚΕΤΑ, έθεσε ως στόχο την εδραίωση γνώσης, την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ διαφορετικών επιστημόνων (όπως επιστήμονες τεχνητής νοημοσύνης, ερευνητές ηθικής και δεοντολογίας, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καθώς και ειδικούς στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες). Το έργο pop AI δίνει έμφαση στην ηθική και σύμφωνη με τους νόμους χρήση της τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης σε τομείς ασφάλειας (διωκτικές αρχές και υπηρεσίες επιβολής του νόμου) παρέχοντας στοχευμένες και κατάλληλες κατευθυντήριες οδηγίες για την ελαχιστοποίηση πιθανών αναδυόμενων κινδύνων από τη χρήση της ΤΝ.

Στα πλαίσια των προαναφερόμενων προβληματισμών που θέτει το έργο αναφορικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, διοργανώνεται ένας Διαγωνισμός φωτογραφίας και λεζάντας, σχετικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε φοιτητές από διαφορετικούς τομείς εκπαίδευσης (STEM τεχνολογίες όπως φυσικές Επιστήμες: Τεχνολογία, Επιστήμη των Μηχανικών και Μαθηματικά καθώς και ανθρωπιστικές επιστήμες και κοινωνικές επιστήμες κάθε επιπέδου ανώτερης εκπαίδευσης (bachelor's, master's, PhD).

 

Αξιολόγηση του διαγωνισμού

Οι φωτογραφίες και οι λεζάντες θα αξιολογηθούν με κριτήρια που έχουν αποφασιστεί από τη σύμπραξη του έργου. Υπεύθυνοι αξιολόγησης είναι τα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ηθικής και Δεοντολογίας του έργου popAI και τα ονόματα των νικητών του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν τηρώντας την αρχή της διαφάνειας στο σύνδεσμο του έργου popAI’s.

 

Κατευθυντήριες οδηγίες του διαγωνισμού

  •  Κάθε φωτογραφία πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα θεματικό πυρήνα
  • Τουλάχιστον ένα χαρακτηριστικό της φωτογραφίας θα πρέπει να αναδεικνύει μια καινούρια προσέγγιση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης σε συνάφεια με τα δεδομένα των αρχών ασφάλειας
  • Η λεζάντα πρέπει να είναι περισσότερο περιγραφική ώστε η συσχέτιση μεταξύ της προσέγγισης του χρήστη και της αναπαράστασή της στη φωτογραφία να είναι συναφής
  • Κάθε λεζάντα πρέπει να είναι διατυπωμένη κατάλληλα και να συμπεριλαμβάνει λέξεις –κλειδιά που συνοψίζουν την ερμηνεία κάθε φωτογραφίας.

 

Προδιαγραφές φωτογραφίας και λεζάντας

  •  Η κάθε φωτογραφία πρέπει να συνοδεύεται από μία λεζάντα (μέχρι 500 χαρακτήρες) που να συνδέεται με τη θεματική που έχει επιλεγεί από τον κάθε συμμετέχοντα
  • Η συμμετοχή θα γίνεται στα αγγλικά
  • Ο τύπος της φωτογραφίας πρέπει να είναι σε.jpg or .png
  • Μόνο μία φωτογραφία μπορεί να υποβληθεί στο σύστημα στα πλαίσια της συμμετοχής του κάθε συμμετέχοντα.

 

Οι τρεις νικητές θα κερδίσουν 250 ευρώ (πρώτος), 150 ευρώ (δεύτερος) και 100 ευρώ (τρίτος) αντίστοιχα.

Προθεσμία συμμετοχής είναι η 15η Φεβρουαρίου 2023

Επισκεφθείτε εδώ την επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού https://www.pop-ai.eu/photo-competition/