Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Εκδηλώσεις20142013Εκδηλώσεις Άλλων Φορέων - 2013Απρίλιος

ECOWEEK 2013: GREEN Design ARCHITECTURE Urban INNOVATION
[15-21 Apr 2013]


>> ECOWEEK is an independent non-governmental organization (NGO) established in Greece in 2005 and active in 10 countries in Europe and the Middle East. Its mission is to raise environmental awareness and promote the principles of sustainability.

>>  ECOWEEK organizes programs and activity on environmental protection and 'green' buildings for young and established professionals and students - architects, designers, landscape architects, and engineers.


>> What's new in ECOWEEK 2013 in Thessaloniki?

(a) An occasion to learn about sustainable 'green' buildings, to network, to work in international groups with domestic and foreign experts, and spend an intensive and fun week in Thessaloniki, Greece with a new learing experience!

(b) In cooperation with the International Marathon 'Alexander the Great', 6 Municipalities and a number of local partners, ECOWEEK workshops will adddress REAL projects on REAL sites in Thessaloniki.

(c) A variety of themes: new buildings, existing buildings, urban interventions, landscape design, and light hands-on design-build, addressing a variety of issues, including environmental and social..

(d) T
he ECOWEEK GREENHOUSE, for actual implementation of the conceptual designs, which is already active in Thessaloniki since 2012, is planning to undertake new projects in Thessaloniki.

  

15-21 April 2013
Thessaloniki, Greece

Contact:

e-mail:
ecoweek@ecoweek.org 


[Organizer: ECOWEEK]