Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Development of new electrode materials & understanding of degradation mechanisms on Solid Oxide Electrolysis Cells» - «SELySOs»
[543Ε - 4460] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
13 Δεκ 2017


Θέρμη, Δεκέμβριος 13, 2017 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

543Ε

ΑΔΑ: 9ΠΥ7469ΗΡ8-Θ6Σ
Ειδικότητα:

Χημικός Μηχανικός

Αντικείμενο  Έργου:

Ανάπτυξη και ηλεκτροχημικός χαρακτηρισμός υλικών και διατάξεων ηλεκτρόλυσης υψηλής θερμοκρασίας τύπου στερεού οξειδίου (SOEC).

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την πειραματική μελέτη και συγκεκριμένα τον ηλεκτροχημικό χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση της απόδοσης υλικών και διατάξεων ηλεκτρόλυσης υψηλής θερμοκρασίας τύπου στερεού οξειδίου (SOEC), σε εργαστηριακή μονάδα δοκιμών μοναδιαίων διατάξεων τύπου button cell. Επίσης θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνει την επεξεργασία των εν λόγω πειραματικών αποτελεσμάτων.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας WP3 του έργου (SOEC cathode development & operation: Ni-based & Ni-metal-free electrodes) και συγκεκριμένα των παραδοτέων D3.4 και D3.5.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-12-2017 και ώρα 10:00 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στo 2310498112 ή στο email: cperi@cperi.certh.gr (κα. Αχίλλα Θωμαΐδα).