Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Co-production CeLL performing Human-Robot Collaborative AssEmbly» - «CoLLaboratE»
[ΙΠΤΗΛ-21005] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
04 Νοε 2019


Θέρμη, Νοέμβριος 05, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21005

Αρ. πρωτ. 21005/ 05-11-2019
 ΑΔΑ:  ΨΚ15469ΗΡ8-Ε7Ν
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Ανάπτυξη ή/και βελτιστοποίηση αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης και μηχανικής μάθησης για πραγματοποίηση εντοπισμού αντικειμένων/ανθρώπινου σώματος και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο σε εφαρμογές συνεργατικής συναρμολόγησης από ανθρώπους και ρομπότ.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη νέων ή/και με τη βελτιστοποίηση υπαρχόντων αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης/μηχανικής μάθησης για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση αντικειμένων συναρμολόγησης, αλλά και του ανθρώπινου σώματος κατά την εκτέλεση συνεργατικής συναρμολόγησης αντικειμένων από ανθρώπους και ρομπότ, με ιδιαίτερη έμφαση σε τεχνικές παράλληλης επεξεργασίας, που θα επιτρέπουν την επίτευξη της εκτέλεσης των αλγορίθμων σε πραγματικό χρόνο.  
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-11-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2311 257768 ή στο email: ymariol@iti.gr (κ. Μαριόλη Ιωάννη).