Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηPress CornerΔελτία Τύπου @ ΕΚΕΤΑ

Δελτίο τύπου Εκκίνηση του νέου έργου Horizon Europe ENFLATE
[14 Σεπτεμβρίου 2022]Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στοχεύει στην κλιματική ουδετερότητα ως το 2050. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται η απανθρακοποίηση του ενεργειακού συστήματος, πράγμα που ενθαρρύνει τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για τη θέρμανση και τις μεταφορές σε συνδυασμό με τη σύνδεση πιο «καθαρών» συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η δημιουργία smart grids – ηλεκτρικών δικτύων που παρακολουθούν και προσαρμόζουν τη ροή ισχύος από την παραγωγή ως την κατανάλωση –  κρίνεται αναγκαία και χρειάζεται να επιταχυνθεί ώστε οι παραπάνω στόχοι να επιτευχθούν, επιτρέποντας την εξισορρόπηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Το ευρωπαϊκό έργο ENFLATE στοχεύει στην αξιοποίηση λύσεων που στηρίζονται σε δεδομένα και βελτιστοποίηση της ροής ισχύος, με εφαρμογές σε διάφορα πλαίσια, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Σε αυτό το πλαίσιο, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) είναι υπεύθυνο, μεταξύ άλλων, για τις προσομοιώσεις των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και για μη ενεργειακές υπηρεσίες σχετικές με φροντίδα υγείας και μεταφορές/μετακινήσεις. Για το σκοπό αυτό τα ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) και Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), θα συνεργαστούν αξιοποιώντας πλατφόρμες, αλγορίθμους και τεχνογνωσία από προηγούμενα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Στις 14-15 Σεπτεμβρίου 2022, οι 30 εταίροι του ENFLATE συναντήθηκαν στην Αθήνα για την επίσημη εκκίνηση του τετραετούς έργου. Οι εταίροι, οι οποίοι προέρχονται από διάφορες χώρες της Ευρώπης δεσμεύονται να προτείνουν και να διαχειριστούν πλατφόρμες που εστιάζουν στις ανάγκες των καταναλωτών σε μεγάλη κλίμακα.

Συνοπτικά, το ENFLATE στοχεύει στην υψηλή αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη μείωση του κόστους διαχείρισης του δικτύου. Ο τελικός σκοπός είναι ο αποτελεσματικός έλεγχος της ροής ισχύος σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, βελτιώνοντας την επικοινωνία μεταξύ των μονάδων διανεμημένης παραγωγής και ενθαρρύνοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, αξιοποιώντας τη συμμετοχή των καταναλωτών και των τοπικών προμηθευτών ενέργειας.     

Το ENFLATE χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος για έρευνα και καινοτομία, Horizon Europe, με το ποσό των €7,686,305.00, και θα υλοποιηθεί με συνολικό προϋπολογισμό €14,314,162.00.