Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Υποτροφιών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής Υποτροφίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη ασύρματων αισθητήρων αερίων με χρήση νανοσωλήνων άνθρακα και εφαρμογές στην προστασία αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και τη διασφάλιση της ασφάλειας τροφίμων», με ακρωνύμιο «NANOFUM» και κωδικό Πραξης/MIS Τ2ΔΓΕ-0917
[4391-429] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
12 Σεπ 2019


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος 12, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

429

Αρ. Πρωτ.: 4391 /12-09-2019
ΑΔΑ:  90ΝΦ469ΗΡ8-5Ρ2
Ειδικότητα:

Γεωπόνος

Αντικείμενο  Θέσης: Μετρήσεις πεδίου/συγγραφή εκθέσεων προόδου
Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το παραπάνω αντικείμενο στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας EE4 – Αξιολόγηση πεδίου των αισθητήρων του έργου.
Επίσης θα ασχοληθεί με τη συγγραφή εκθέσεων για τα εξής θέματα:
1. Συλλογή δεδομένων αποτελεσματικότητας των εφαρμογών κατά μεγάλου εύρους εντόμων ειδών -στόχων σε ελεγχόμενες συνθήκες πεδίου και συγκεκριμένα σενάρια χώρων, προϊόντων και εντομολογικών προσβολών, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και φυτιατρικής.
2. Συλλογή δεδομένων αποτελεσματικότητας των εφαρμογών κατά μεγάλου εύρους εντόμων ειδών- στόχων σε πραγματικές συνθήκες, με ταυτόχρονη συσχέτιση του επιπέδου συγκέντρωσης του εντομοκτόνου με την αναμενόμενη θνησιμότητα των εντόμων αποθηκών.
3. Συγγραφή εκθέσεων σχετικά με τα δεδομένα

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Βόλος.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 30-09-2019 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
Τ.Κ. 38333, Βόλος


Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στην κα. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου, τηλ. 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr