Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογής 4D περιήγησης στην ιστορία του τοπίου» - «Eco-Time Machine» και κωδικό 5030877 / Τ1ΕΔΚ-05225
[20710] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
12 Σεπ 2019


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος 12, 2019 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

20710

Αρ. Πρωτ.: 20710 / 11-9-2019
ΑΔΑ:  6Ο12469ΗΡ8-ΥΔΑ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου:

Έρευνα και ανάπτυξη αλγορίθμων μαθηματικής μοντελοποίησης και προσομοίωσης αναφορικά με οικολογικό μοντέλο και την οπτική αναπαράσταση αυτού στο ανάγλυφο εδάφους (τερέν).

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων, αλγορίθμων και λογισμικού με σκοπό την πρόβλεψη και χωροχρονική προσομοίωση της εξάπλωσης και κατανομής διαφόρων τύπων χλωρίδας και γεωμορφολογίας και των αντίστοιχων μηχανισμών συσχέτισης των μοντέλων αυτών σε τρισδιάστατη απεικόνιση (procedural terrain vegetation simulation).

Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 30-09-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
 


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στον κ. Βότη Κωνσταντίνο, τηλ. 2311 257722 ή στο email: kvotis@iti.gr.