Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2023

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 002219
για την Ανάθεση της προμήθειας «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» @ ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
01 Σεπτεμβρίου 2023Θεσσαλονίκη, 01 Σεπτεμβρίου 2023


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 08 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:30


Πληροφορίες

κ. Ορφανού Όλγα
τηλ: +30 2310498153
e-mail: oorfanou@certh.gr