Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 002372
για την Ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Εξοπλισμού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο «iPROLEPSIS/ Psoriatic Arthritis Inflammation Explained Through Multi-Source Data Analysis Guiding A Novel Personalised Digital Care Ecosystem»» @ ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ
05 Απριλίου 2024Θεσσαλονίκη, 05 Απριλίου 2024


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Προμήθεια Εξοπλισμού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο «iPROLEPSIS/ Psoriatic Arthritis Inflammation Explained Through Multi-Source Data Analysis Guiding A Novel Personalised Digital Care Ecosystem»» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 12 Απριλίου 2024 και ώρα 14:00


Πληροφορίες

κ. Θεοδότου Δέσποινα
τηλ: +302310464160 (εσωτ -129)
e-mail: despinath@iti.gr