Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ReSilienT fARminG by Adaptive microclimaTe managEment» - «STARGATE»
[490-4631] @ ΕΚΕΤΑ / ΙBO
14 Οκτ 2020


Βόλος, Οκτώβριος 14, 2020 - Το IBO του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

490

Αρ. πρωτ. 4631/14-10-2020
ΑΔΑ:  61ΣΣ469ΗΡ8-ΧΡ3
Ειδικότητα: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αντικείμενο Θέσης:

Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος μικροκλίματος και εργαλείων λήψης έξυπνων αποφάσεων σχετικά με το κλίμα στη γεωργία.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο στο πλαίσιο των παρακάτω Πακέτων Εργασίας του έργου και των παραδοτέων τους:

WP4: Climate Services Provision for Microclimate Management and Climate

Smart-Farm Decisions

D4.5: Architecture definition of the Hyperlocal Weather Intelligence System

D4.12 Operational system for the Hyperlocal Weather Intelligence System

WP7: Dissemination, Communication and Exploitation

D7.3: Dissemination activities report

D7.18: Network of Interest formation

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Γραφεία ΕΚΕΤΑ/IBO, 10ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, BALKAN CENTRE, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 30-10-2020 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΒΟ)

Δημάρχου Γεωργιάδου 118

Τ.Κ. 38333, Βόλος

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικάστο 24210-96743 ή στο email: g.pahlitzanakis@certh.gr (κα. Γεωργία Παχλιτζανάκη).