Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 001345
για την Ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop) και λογισμικού καταγραφής και ελέγχου εργαστηριακού βιοαντιδραστήρα στο πλαίσιο του έργου Bio(Cat)Diesel» @ ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
11 Ιανουαρίου 2021Θεσσαλονίκη, 11 Ιανουαρίου 2021


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Προμήθεια φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop) και λογισμικού καταγραφής και ελέγχου εργαστηριακού βιοαντιδραστήρα στο πλαίσιο του έργου Bio(Cat)Diesel» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 20 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:00


Πληροφορίες

κ. Μοσχονά Αλεξάνδρα
τηλ:
e-mail: cperi@certh.gr