Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη και Πειραματική Αξιολόγηση Μονάδας Ηλεκτροχημικού Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Βιομηχανίας Χημικών Συσσωρευτών για Ανάκτηση Πολύτιμων Ιόντων προς Επαναχρησιμοποίηση στην Παραγωγή και Διάθεση του Νερού - ELECTRACCUM» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-02677
[893Ε - 739] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
16 Σεπ 2019


Θέρμη, Σεπτέμβριος 16, 2019 - Το Ινστιτούτο Xημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

893Ε

Αρ. Πρωτ.: 739 / 16-09-2019
ΑΔΑ:

Ω9ΓΗ469ΗΡ8-5Φ6

Ειδικότητα:

Χημικός

Αντικείμενο  Θέσης

Σχεδιασμός και εργαστηριακές δοκιμές μονάδας ηλεκτροδιάλυσης

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τον σχεδιασμό πιλοτικής μονάδας διάταξης ηλετρκοδιάλυσης και με εργαστηριακές δοκιμές λειτουργίας για διάφορες συστάσεις υγρών αποβλήτων.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας ΕΕ2 του έργου και συγκεκριμένα των εξής παραδοτέων:

Π2.1 Πρωτότυπη διάταξη ΗΔ

Π2.2 Έκθεση αποτελεσμάτων δοκιμών και μετρήσεων. Σύνοψη βέλτιστων σχεδιαστικών παραμέτρων καθώς και λειτουργικών συνθηκών.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 02-10-2019 και ώρα 14:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων  (ΙΔΕΠ)

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, Γραφείο 310β, 2ος όροφος, Α’ Πτέρυγα

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες  στην κα. Μοσχοπούλου Αθηνά, τηλ.  2310 498112 ή στο email: amoschopoulou@certh.gr.