Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «EURAXESS TOP IV — Open EURAXESS - To strengthen the effectiveness and optimize the services of all partners in an innovative and open EURAXESS network»
[043132] @ ΕΚΕΤΑ / ΚΔ
22 Ιαν 2020


Θέρμη, Ιανουάριος 22, 2020 - Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ), στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

43132

Αρ. πρωτ.

43132/22-01-2020

ΑΔΑ:  ΡΩΣΜ469ΗΡ8-ΨΡΔ
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορικός ή
συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο  Θέσης:

Ανάπτυξη εξειδικευμένου περιεχομένου που θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση του δικτύου EURAXESS, καθώς επίσης και στην αξιολόγηση της ποιότητας των Εθνικών ιστοτόπων του δικτύου EURAXESS.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να συμμετάσχει στη διαχειριστική και τεχνική επίβλεψη του έργου, στην ανάπτυξη εξειδικευμένου περιεχομένου που θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση του δικτύου EURAXESS, το οποίο θα εστιάζει στις πολιτικές της ΕΕ σχετικά με το δίκτυο EURAXESS, καθώς επίσης και στην αξιολόγηση της ποιότητας των Εθνικών ιστοτόπων του δικτύου EURAXESS, κατά την οποία θα διοργανωθεί διαδικτυακή έρευνα για την εύρεση των αναγκών των χρηστών των Εθνικών ιστοτόπων του δικτύου EURAXESS.

Διάρκεια:

04 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε  Προθεσμία υποβολής: 10-02-2020 και ώρα 11:00

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Κεντρική Διεύθυνση
6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης (2ος όροφος)
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Υπόψη: κας Κατσικάκη Χρυσούλας

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310498155 (εσωτ 143) ή στο email: sanopoul@certh.gr (κ.
Σανόπουλος Δημήτριος).