Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 000930
για την Ανάθεση του έργου «Προμήθεια ειδών και υπηρεσιών σχεδίασης & εκτύπωσης μακέτας λογοτύπου στo πλαίσιo του έργου ADASANDME» @ ΙΜΕΤ / ΕΚΕΤΑ
14 Νοεμβρίου 2019Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2019


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση του έργου: 


«Προμήθεια ειδών και υπηρεσιών σχεδίασης & εκτύπωσης μακέτας λογοτύπου στo πλαίσιo του έργου ADASANDME» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00


Πληροφορίες

κ. Νικολάου Στυλιανή
τηλ: +30 211-1069558
e-mail: snikol@certh.gr