Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Ενεργειακή μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές: Ανάπτυξη τριών σχετικών εργαλείων λογισμικού στο πλαίσιο του Renaissance από το ΕΚΕΤΑ
[29 Ιουλίου 2022]Με κύριο άξονα  τον  στόχο της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 2018/2001 (RED II) που είναι η παραγωγή του 32% της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030 αλλά και  την παραδοχή ότι ο τρόπος με τον οποίο παράγεται η ενέργεια έχει ισχυρή επίπτωση στο περιβάλλον, το ερευνητικό έργο RENAISSANCE, αποσκοπεί στην εφαρμογή επιχειρηματικών μοντέλων, βασισμένα στη δημιουργία τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων, στις οποίες θα έχουν δυνατότητα συμμετοχής όλοι οι πολίτες. Οι κοινότητες αυτές, μέσω των τεχνολογικών λύσεων που εισάγει το RENAISSANCE, αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, κάνοντας ταυτόχρονα αποδοτικότερη τη διαχείριση αυτής μέσω του κοινού διαμοιρασμού.

Έτσι, όχι μόνο θα επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την παραγωγή ενέργειας και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον και την κοινωνία αλλά και θα καταστούν και οι ίδιοι παραγωγοί και καταναλωτές ενέργειας, το οποίο ως οικονομικό κίνητρο εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του μοντέλου.

Για να είναι δυνατή η συμμετοχή των πολιτών στο ενεργειακό αυτό οικοσύστημα του RENAISSANCE, έχουν αναπτυχθεί κατάλληλα εργαλεία από τη συνεργασία 3 ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ, τα οποία βοηθούν τους πολίτες τόσο στη διαμόρφωση των ενεργειακών συστημάτων  που μπορούν να τοποθετήσουν στις εγκαταστάσεις τους, όσο στη συμμετοχή τους για την αγορά και πώληση της πράσινης ενέργειας, το οποίο αυτοματοποιεί τη διαδικασία σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες, καθώς επίσης κάνει συστάσεις για τα αποδεκτά όρια των τιμών ενέργειας.


Το RENERGiSE είναι ένα διαδικτυακό υπολογιστικό εργαλείο, το οποίο παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη συμμετοχή των χρηστών σε μελλοντικές τοπικές ενεργειακές κοινότητες. Στόχος είναι να βοηθήσει τους πιθανούς χρήστες, ώστε να αξιολογήσουν τα οφέλη και τα κόστη που θα προκύψουν από την εγκατάσταση διαφορετικών ενεργειακών συστημάτων, σε διαμόρφωση και τοποθεσία της επιλογής τους, επιτρέποντας τη συμμετοχή τους στο δίκτυο. https://www.renergise.eu/


Εργαλεία συμμετοχής ενεργειακών κοινοτήτων σε νέες ενεργειακές αγορές μέσω της τεχνολογίας blockchain - ΙΠΤΗΛ

Επιπλέον, στα πλαίσια του έργου H2020 RENAISSANCE, αναπτύχθηκε μία πλήρως λειτουργική ψηφιακή πλατφόρμα, βασισμένη στην τεχνολογία blockchain, για την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των μελών Ενεργειακών Κοινοτήτων (ΕΚ) στις ενεργειακές συναλλαγές, προσφέροντας αυξημένη ασφάλεια και αξιοποιώντας έξυπνα συμβόλαια. Οι προωθούμενες νέες ενεργειακές αγορές περιλαμβάνουν συναλλαγές peer-to-peer μεταξύ των μελών των ΕΚ, καθώς επίσης και αξιοποίηση της ενεργειακής τους ευελιξίας (energy flexibility) από Διαχειριστές Δικτύων Διανομής.


Μια αναλυτική θεώρηση 2 ενεργειακών κοινοτήτων μέσω δυναμικών προσομοιώσεων – ΙΔΕΠ

Στα πλαίσια του έργου RENAISSANCE, τα τοπικά συστήματα 2 ενεργειακών κοινοτήτων αναπαραστάθηκαν μέσω δυναμικών μοντέλων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία γίνεται δυνατή η παρακολούθηση της εξέλιξης φυσικών μεγεθών του συστήματος, η εκτίμηση δεικτών ενεργειακής επίδοσης και η επίδραση των παρεμβάσεων στην αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο τοπικό ενεργειακό ισοζύγιο.