Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου ««Enhancing Standardisation strategies to integrate innovative technologies for Safety and Security in existing water networks» - «aqua3S»
[ΙΠΤΗΛ-21316] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
04 Δεκ 2019


Θέρμη, Δεκέμβριος 04, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21316

Αρ. πρωτ. 21316/ 04-12-2019
ΑΔΑ:  6Ξ3Ι469ΗΡ8-ΥΙΖ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Θετικές Επιστήμες ή άλλη συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών ανάλυσης πολυμεσικών δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα και από δεδομένα παρατήρησης γης

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών ανάλυσης, ομαδοποίησης και συγχώνευσης ετερογενών πολυμεσικών δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα, σχετικών με την ασφάλεια των υδάτων. Επίσης,  θα ασχοληθεί με την ανάλυση εικόνων παρατήρησης γης για την παρακολούθηση υδάτινων περιοχών.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 20-12-2019 και ώρα 11:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2311 257754 ή στο email: stefanos@iti.gr (κ. Στέφανος Βροχίδης).