Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «KYKLOS 4.0»
[447-4460] @ ΕΚΕΤΑ / ΙBO
15 Ιαν 2020


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Θέρμη, Ιανουάριος 15, 2020 - Το IBO του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

447

Αρ. πρωτ. 4460/15-01-2020
ΑΔΑ:  Ω7ΥΥ469ΗΡ8-97Ξ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών,  ή Μηχανικός Πληροφορικής, ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Ανάπτυξη οντολογικού μοντέλου και λογισμικού συλλογής και απόκτησης δεδομένων από Κυβερνο-Φυσικό σύστημα.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο, στο πλαίσιο των παρακάτω πακέτων εργασίας και παραδοτέων του έργου:

WP2: Requirements Engineering, Reference Architecture & Use Case Analysis

T2.1: Evolutionary Requirement Elicitation and Innovations

T2.2: Use Case Design

T2.3: KYKLOS 4.0 Design and Overall System Architecture

D2.1: KYKLOS 4.0 Requirement Capture Framework

D2.3: KYKLOS 4.0 Architecture

D2.5: KYKLOS 4.0 Use Cases Definition & Operational Requirements

WP3: KYKLOS 4.0 Intra-factory Operation Components

T3.2: Data Reduction Techniques & Fault Dependency Model

T3.4: KYKLOS 4.0 Inference Engine

D3.6: High Dimensional Reduction Technique & Fault Dependency Methodologies

D3.7: Intelligent Diagnostic & Prognostic Framework

WP12: Raising Awareness & Exploitation Roadmap

T12.1: KYKLOS 4.0 Communication & Dissemination Activities, Material & Publication Policy

D12.1: KYKLOS 4.0 Project Website

D12.2: Dissemination Plan

D12.3: Dissemination Activities Report

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Γραφεία του ΕΚΕΤΑ/IBO, 10ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, BALKAN CENTRE, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 03-02-2020 και ώρα 10:30
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)

Δημάρχου Γεωργιάδου 118

38333 Βόλος

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimος@certh.gr (κα. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου)