Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «5G-MEDIA - Programmable edge-to-cloud virtualization fabric for the 5G Media Industry» - «5G-MEDIA»
[16762]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
11 Δεκ 2017


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 11, 2017 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ.:

16762 / 11-12-2017 

Κωδικός Θέσης: 16762
ΑΔΑ: ΨΚΘΑ469ΗΡ8-ΑΤΧ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου:

Ανάπτυξη εφαρμογής τηλε-εμβύθισης μέσω καταγραφής (από πολλαπλές κάμερες-αισθητήρες βάθους) και 3Δ ανακατασκευής ανθρώπων σε πραγματικό χρόνο (3Δ ολογράμματα) με σκοπό τη διάδραση απομακρυσμένων χρηστών. Δημιουργία εξυπηρετητών προσαρμοσμένης μετάδοσης τρισδιάστατων πολυμέσων (3Δ ολογράμματων). Ανάπτυξη των απαραίτητων virtual network functions (VNF) που θα υποστηρίξουν την εφαρμογή.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να συμμετάσχει στα Πακέτα Εργασίας:
(WP2) Architecture, Analysis and Tools
(WP4) 5G-MEDIA Open Repository of Network Apps
(WP5) 5G-MEDIA APIs and SDK Tools
(WP6) 5G-MEDIA Use Cases, Scenarios and Validation
(WP7) Impact, Dissemination and Exploitation
και συγκεκριμένα των παραδοτέων: D2.3:5G-MEDIA Platform Architecture, D4.1 5G-MEDIA Catalogue APIs and Network Apps, D5.1 5G-MEDIA Programming Tools, D6.1 5G-MEDIA Use Case Scenarios and Testbed.

Διάρκεια: 06  μήνες
Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-12-2017 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
Κτίριο Διοίκησης, ισόγειο, Βιβλιοθήκη
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257703 ή στο email: olga@iti.gr (κ. Όλγα Τσακαλίδου).