Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Intentify future transport research needs» - «INTEND»
[8923 - 38/2017]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
13 Δεκ 2017


Θέρμη, Δεκέμβριος 13, 2017 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ.:

8923/13-12-2017

ΑΔΑ: 62Τ8469ΗΡ8-Σ43
Κωδικός θέσης: 38-2017
Ειδικότητα:

Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός

Αντικείμενο: 

Υποστήριξη στην αναγνώριση και επεξήγηση μελλοντικών τεχνολογιών στους διάφορους τομείς των μεταφορών (επίγειες και μη επίγειες μεταφορές)

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την συλλογή, ανάλυση και επεξήγηση δεδομένων ερευνητικών έργων που σχετίζονται με καινοτόμες τεχνολογίες (κινητήρες, υλικά, ενέργεια, εναλλακτικά καύσιμα, αυτοματισμοί, έξυπνα συστήματα μεταφορών), οι οποίες θα επηρεάσουν ή θα απαιτηθούν στον τομέα των μεταφορών στον χρονικό ορίζοντα (2020-2035). Περαιτέρω η εργασία περιλαμβάνει συστηματική πληροφόρηση και καταγραφή των τεχνολογικών τάσεων στους διάφορους τομείς των μεταφορών μέσα από τεχνολογικές ιστοσελίδες, επιστημονικές έρευνες και φορείς που εμπλέκονται στον τομέα. Θα απαιτηθεί συνεισφορά του υποψηφίου στην αναγνώριση των απαιτούμενων πολιτικών μέτρων για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών, καθώς και συνδρομή του στον σχεδιασμό πλάνου διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και οργάνωσης workshops. Τέλος ο υποψήφιος θα ασχοληθεί με τη συλλογή και διαχείριση των δεδομένων που θα προκύψουν μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 2 και 5 του έργου και συγκεκριμένα στα πλαίσια των παραδοτέων: D2.1 Transport projects & future technologies synopses handbook, D2.3 Report on political imperatives, D5.1 Dissemination and exploitation strategy plan και D5.2 Data Management Plan.

 
Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-12-2017 και ώρα 10:00 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
Αιγιαλείας 52 – 3ος όροφος
151 25 Μαρούσι, Αθήνα


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498485 ή στο email: agaggelak@certh.gr (κ. Αγγελακάκη Άγγελο)