Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - Διαγωνισμό: 631
επί της Διακήρυξης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) με Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 631/2024 - «Προμήθεια ενός (1) συστήματος αυτόματου αναλυτή φυσικής ρόφησης για τον προσδιορισμό ειδικής επιφάνειας, όγκου & κατανομής μεγέθους πόρων» @ ΙΔΕΠ/ ΕΚΕΤΑ
14 Μαρ 2024


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ επί της Διακήρυξης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) με Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 631/2024 - «Προμήθεια ενός (1) συστήματος αυτόματου αναλυτή φυσικής ρόφησης για τον προσδιορισμό ειδικής επιφάνειας, όγκου & κατανομής μεγέθους πόρων» @ ΙΔΕΠ/ ΕΚΕΤΑ

 

Κατόπιν υποβολής ερωτημάτων, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για παροχή διευκρινίσεων για τον ανωτέρω διαγωνισμό, παρατίθενται οι σχετικές διευκρινίσεις, όπως φαίνεται στο παρακείμενο αρχείο σε μορφή .pdf.