Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Ανακοίνωση διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) ως μέλους του Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ


Θέρμη, Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 04, 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης με την υπ’ αριθμόν πρακτικού 296/30-10-2017 απόφασή του, αποφάσισε την διενέργεια εκλογών, με μυστική ψηφοφορία, για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των ερευνητών και των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων (ΕΛΕ) του ΕΚΕΤΑ και του αναπληρωτή αυτού, ως μέλους του ΔΣ του ΕΚΕΤΑ, σε εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν. 4310/2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

>> Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο