Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Θέσεις Υποτροφιών
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Υποτροφιών


<b>Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής Υποτροφίας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» - «PMN»</B><BR>[ΙΝΕΒ - 20/05 - 3426]  @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ <BR><span style="COLOR: #0767B3">18 Φεβ 2020</span>
Το ΙΝΕΒ / ΕΚΕΤΑ στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής:06-03-2020 και ώρα 10:00
EKETA / ΙΝΕΒ
<b>Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για για τη χορήγηση μίας (1) Μεταδιδακτορικής Υποτροφίας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» - «PMN»</B><BR>[ΙΝΕΒ - 20/04 - 3395]  @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ <BR><span style="COLOR: #0767B3">27 Ιαν 2020</span>
Το ΙΝΕΒ / ΕΚΕΤΑ στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής:12-02-2020 και ώρα 13:00
EKETA / ΙΝΕΒ
<b>Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής Υποτροφίας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «HIV PATIENTS HOLISTIC ASSESSMENT- HIV»</B><BR>[ΙΝΕΒ - 20/01 - 3383]  @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ <BR><span style="COLOR: #0767B3">10 Ιαν 2020</span>
Το ΙΝΕΒ / ΕΚΕΤΑ στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής:27-01-2020 και ώρα 13:00
EKETA / ΙΝΕΒ
<b>Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής Υποτροφίας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» - «PMN»</B><BR>[ΙΝΕΒ - 19/71 - 3375]  @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ <BR><span style="COLOR: #0767B3">24 Δεκ 2019</span>
Το ΙΝΕΒ / ΕΚΕΤΑ στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής:09-01-2020 και ώρα 10:00
EKETA / ΙΝΕΒ
<b>Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής Υποτροφίας στο πλαίσιο της Δράσης / Έργου με τίτλο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» - «PMN»</B><BR>[ΙΝΕΒ - 19/63 - 3283]  @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ <BR><span style="COLOR: #0767B3">11 Νοε 2019</span>
Το ΙΝΕΒ / ΕΚΕΤΑ στο πλαίσιο της παρούσας δράσης / έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής:27-11-2019 και ώρα 10:00
EKETA / ΙΝΕΒ

1 - 24 / 28