Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (3) θέσεις συνεργατών στα Πλαίσια του ΕΠ «PLUG-N-play passive and active multi-modal energy HARVESTing systems, circular economy by design, with high replicability for Self-sufficient Districts Near-Zero Buildings, (PLUG-N-HARVEST)» [ΙΠΤΗΛ-958]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
28 Ιουλίου 2017


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Ιούλιος 28, 2017 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


ΚΩΔ. Θέσης:

ΙΠΤΗΛ-958
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή παρεμφερής ειδικότητα

Αντικείμενο: 

Μοντελοποίηση & Επαλήθευση Δυναμικού Συστήματος Κτιριακού Κελύφους

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

3

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 14-08-2017
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

>> Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση:  http://jobs.iti.gr


Πληροφορίες:

στον κ. Κοσματόπουλο Ηλία (kosmatop@iti.gr).