Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

20 Μαρτίου - Παγκόσμια Ημέρα Αλευριού: Ανάδειξη των ελληνικών ποικιλιών σίτου
[Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023]


 

 

   

 

 

 

 

 

Αναλυτικές διαδικασίες κατά την αξιολόγηση νέων ποικιλιών σίτου σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας

 

Τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Αλευριού, η οποία γιορτάζεται στις 20 Μαρτίου, το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INEB) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ως συντονιστής φορέας του έργου GrWheat, επισημαίνει τη σημασία ανάδειξης των τοπικών ποικιλιών σίτου, ως μοχλός στήριξης της ελληνικής παραγωγής αλεύρων.

Το έργο GrWheat, με τίτλο «Αξιολόγηση και ανάδειξη ποικιλιών σίτου για την παραγωγή νέων προϊόντων άλεσης με υψηλή διατροφική αξία» αποσκοπεί στη σύνδεση της καλλιέργειας με τη βιομηχανία τροφίμων, με στόχο την παραγωγή ποιοτικών εξει-δικευμένων προϊόντων άλεσης, αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας τις κατάλληλα προσαρμοσμένες για τη Xώρα μας ποικιλίες σίτου, στις μελλοντικές κλιματικές συνθήκες, με τα επιθυμητά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Το ερευνητικό έργο βρίσκεται στην τελευταία φάση υλοποίησής του και μέχρι στιγμής, έχουν αξιολογηθεί και επιλεγεί ποικιλίες με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά, έχουν ολοκληρωθεί οι καλλιεργητικές δοκιμές ενώ αναλύθηκε το DNA και παράχθηκε ποσότητα αλεύρων από τις εν λόγω ποικιλίες.

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία για την πρόοδο και τα αποτελέσματα του έργου: https://grwheat.gr/?p=1553 

 

Το GrWheat υλοποιείται από τη σύμπραξη τριών ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων και δύο επιχειρήσεων και χρηματοδοτείται από τη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, Β’ Κύκλος» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).