Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Hyper360- Enriching 360 media with 3D storytelling and personalisation elements» - «HYPER360»
[16755]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
11 Δεκ 2017


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 11, 2017 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ.:

16755 / 11-12-2017 

Κωδικός Θέσης: 16755
ΑΔΑ: ΩΥΙΠ469ΗΡ8-9ΗΑ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Αντικείμενο  Έργου:

Δημιουργία 3Δ αναπαραστάσεων κινούμενων ανθρώπων (ψηφιακά ολογράμματα) σε μη πραγματικό χρόνο, και εμβύθισή τους σε εικόνες ή/και βίντεο 360 μοιρών. Μοντελοποίηση προφίλ χρηστών με βάση την κατεύθυνση της προσοχής τους κατά την κατανάλωση βίντεο 360 μοιρών. Αυτοματοποιημένη περιήγηση σε βίντεο 360 μοιρών. Εξαγωγή βάθους και επιφανειών από εικόνες / βίντεο 360 μοιρών. Ανάπτυξη εργαλείου εισαγωγής 3Δ πολυμέσων σε βίντεο 360 μοιρών.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να συμμετάσχει στα πακέτα εργασίας: User requirements, Systems Specifications and Architecture (WP2). Free-view point Content (WP3). Personalisation (WP4). Content Consumption (WP5). Hyper360 Toolset Integration (WP6). Immersive TV Productions (WP7). Exploitation, Business Planning and Product Development (WP8), και στα παραδοτέα: D3.2 Preliminary Production Techniques, D4.1 Preliminary Media Graphs, Profiling and Recommendation Engine.

Διάρκεια: 12 μήνες
Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-12-2017 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
Κτίριο Διοίκησης, ισόγειο, Βιβλιοθήκη
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257703 ή στο email: olga@iti.gr (κ. Όλγα Τσακαλίδου).