Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου ««Design thinking in higher education for promoting human-centered innovation in business and society » - «DesignIT»
[417 - 4326] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
12 Απρ 2019


Βόλος, Απρίλιος 12, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας & Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

417

Αρ. πρωτ. 4326/ 12-04-2019
ΑΔΑ: Ψ9ΖΜ469ΗΡ8-Δ11
Ειδικότητα:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Αντικείμενο Θέσης:

Συμμετοχή στις δραστηριότητες του έργου DesignIT και συγκεκριμένα στα αντικείμενα: Υλοποίηση και αξιολόγηση ψηφιακής υπηρεσίας και υποστηρικτικού μαθησιακού περιεχομένου για σχεδιαστική μάθηση

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με:
  • Υλοποίηση ψηφιακής υπηρεσίας για σχεδιαστική μάθηση
  • Ανάπτυξη υποστηρικτικού περιεχομένου για διδάσκοντες
  • Δραστηριότητες αξιολόγησης της ψηφιακής πλατφόρμας
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 2, 3, 4 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων «Ψηφιακή υπηρεσία για υποστήριξη της σχεδιαστική σκέψης», «Ανάπτυξη υποστηρικτικού περιεχομένου για διδάσκοντες», «Αξιολόγηση ψηφιακής υπηρεσίας για υποστήριξη σχεδιαστικής σκέψης και ανάπτυξη καλών πρακτικών για την εφαρμογή της».
Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Γραφεία ΕΚΕΤΑ/IBO, 10ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, BALKAN CENTRE, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 30-04-2019 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333 Βόλος

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr (κ. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου)