Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΧρήσιμα αρχεία

ΕΚΕΤΑ - Πίνακας παρακρατούμενων φόρων και κρατήσεων


Μπορείτε να κατεβάσετε την τρέχουσα έκδοση του πίνακα σε μορφή excel & pdf από τα σχετικά links στα δεξιά της παρούσας σελίδας ("Αρχεία").

Ο πίνακας αναφέρει/περιέχει όλες τις υποχρεωτικές παρακρατήσεις σε φόρους και λοιπές κρατήσεις που πρέπει να αναφέρονται στα τιμολόγια των συμβαλλομένων/προμηθευτών με το ΕΚΕΤΑ, προκειμένου τα τιμολόγια να αναρτώνται σωστά στην πλατφόρμα my-DATA της ΑΑΔΕ και στη συνέχεια να πραγματοποιείται η αποδοχή τους από το ΕΚΕΤΑ.