Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2023

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 002216
για την Ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου Bio(Cat)Diesel» @ ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
30 Αυγούστου 2023Θεσσαλονίκη, 30 Αυγούστου 2023


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου Bio(Cat)Diesel» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 05 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00


Πληροφορίες

κ. Καρανάσιου Ανθούλα
τηλ: +30 2310 498184
e-mail: cperi@certh.gr