Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 002374
για την Ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου "Artcast4D" - KOH.021189» @ ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ
05 Απριλίου 2024Θεσσαλονίκη, 05 Απριλίου 2024


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου "Artcast4D" - KOH.021189» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 11 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00


Πληροφορίες

κ. Παπαδόπουλος Συμεών
τηλ: +30 2311 257772
e-mail: papadop@iti.gr