Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Novel modular stack design for high pressure PEM water electrolyzer technology with wide operation range and reduced cost» - «PRETZEL»
[547Ε - 4464] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
13 Δεκ 2017


Θέρμη, Δεκέμβριος 13, 2017 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

547Ε

ΑΔΑ: 6Ν74469ΗΡ8-ΑΣΩ
Ειδικότητα:

Χημικός Μηχανικός

Αντικείμενο  Έργου:

Ανάπτυξη βελτιστοποιημένων ηλεκτροδίων και διατάξεων ηλεκτροδίων-ηλεκτρολύτη (Membrane Electrode Assemblies – MEAs) για διατάξεις ηλεκτρόλυσης νερού τύπου πολυμερικής μεμβράνης (Polymer Exchange Membrane – PEM Electrolysers).

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Χαρακτηριστικά βέλτιστων ηλεκτροδίων και διατάξεων ηλεκτροδίων-ηλεκτρολύτη για διατάξεις ηλεκτρόλυσης νερού τύπου πολυμερικής μεμβράνης. Πρωτόκολλα για την ανάπτυξη ανοδικών ηλεκτροδίων για διατάξεις ηλεκτρόλυσης νερού τύπου πολυμερικής μεμβράνης) και ανάπτυξη διατάξεων ηλεκτροδίων-ηλεκτρολύτη με την τεχνική της θερμής συμπίεσης.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την αναγνώριση και την καταγραφή των χαρακτηριστικών των βέλτιστων ανοδικών ηλεκτροδίων και διατάξεων ηλεκτροδίων-ηλεκτρολύτη όπως: φόρτιση ηλεκτροκαταλύτη, σχέση ηλεκτροκαταλύτη/φορέα/ιονομερούς/διαλύτη (είδος και ποσοστό)/μεμβράνη (πάχος και είδος)/σταθερότητα. Επίσης αντικείμενο θα είναι η δημιουργία πρωτοκόλλων για 1. την ανάπτυξη ανοδικών ηλεκτροδίων για διατάξεις ηλεκτρόλυσης τύπου πολυμερικής μεμβράνης με χρήση της τεχνικής της απευθείας εναπόθεσης του καταλύτη πάνω στη μεμβράνη (Catalyst Coated on Membrane – CCM) και 2. την ανάπτυξη βέλτιστων διατάξεων ηλεκτροδίων-ηλεκτρολύτη με την τεχνική της θερμής συμπίεσης εφαρμόζοντας τις κατάλληλες συνθήκες πίεσης, χρονικής διάρκειας πίεσης και θέρμανσης.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας:
WP2: Definition of specifications and requirements και συγκεκριμένα των παραδοτέων D2.1: Component specifications and requirements, D2.2: Compliance test protocols and analytics.
WP3: Component manufacture και συγκεκριμένα του παραδοτέου D3.11.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-12-2017 και ώρα 10:00 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στo 2310498112 ή στο email: cperi@cperi.certh.gr (κα. Αχίλλα Θωμαΐδα).