Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2023]
Υποτροφίες / Πρακτικές ΑσκήσειςΘέσεις Υποτροφιών

2015


<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση υποτρόφου Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης, στα πλαίσια του Ε Π «BASF COLLABORATION AGREEMENT»  </b> [287Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">13 Νοε 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 30-11-2015
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Μεταπτυχιακής Υποτροφίας στα Πλαίσια του Ε Ε «ESO.443002‐ ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ_PR-ΒΤ 3» </strong> [ΙΝΕΒ-15-34]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ<BR><span style="COLOR: #0767B3"> 12 Οκτ 2015</span>
Το ΙΝΕΒ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 29-10-2015 και ώρα 10:00 π.μ.
EKETA / ΙΝΕΒ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Μεταπτυχιακής Υποτροφίας στα Πλαίσια του Ε Ε «ESO.443002‐ ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ_PR-ΒΤ 3» </strong> [ΙΝΕΒ-15-33]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ<BR><span style="COLOR: #0767B3"> 12 Οκτ 2015</span>
Το ΙΝΕΒ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 29-10-2015 και ώρα 10:00 π.μ.
EKETA / ΙΝΕΒ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) Μεταπτυχιακή Υποτροφία, στα πλαίσια του Ε Π «Advanced multifunctional Reactors for green MObility and Solar fuels (ARMOS)»  </b> [276Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">09 Οκτ 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 27-10-2015
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) Μεταπτυχιακή Υποτροφία, στα πλαίσια του Ε Π «Συνεργασία ΕΚΕΤΑ - ΕΛΠΕ »  </b> [273Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">08 Οκτ 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 23-10-2015
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) Μεταπτυχιακή Υποτροφία, στα πλαίσια του Ε Ε «CPERI-BASF COLLABORATION AGREEMENT»  </b> [272Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">08 Οκτ 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 23-10-2015
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση υποτρόφου Επιμόρφωσης - Εξειδίκευσης στα πλαίσια του Ε Π «Development of Microwave Magnetic Components» </b> [251E]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">10 Ιουλ 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 27-07-2015
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Μεταπτυχιακού Υποτρόφου, στα πλαίσια του Ε Π «ARTIPHYCTION»  </b> [237Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">12 Ιουνίου 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 29-06-2015
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Μεταπτυχιακής Υποτροφίας στα Πλαίσια του Ε Ε «ESO.443002‐ ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ_PR-ΤΕΒΕΤΠΑ3» </strong> [ΙΝΕΒ-15-20]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ<BR><span style="COLOR: #0767B3"> 10 Ιουν 2015</span>
Το ΙΝΕΒ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 26-06-2015
EKETA / ΙΝΕΒ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Μεταπτυχιακής Υποτροφίας στα Πλαίσια του Ε Ε «ESO.443002‐ ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ_PR-ΤΕΒΕΤΠΑ3» </strong> [ΙΝΕΒ-15-18]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ<BR><span style="COLOR: #0767B3"> 10 Ιουν 2015</span>
Το ΙΝΕΒ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 26-06-2015
EKETA / ΙΝΕΒ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Μεταπτυχιακής Υποτροφίας στα Πλαίσια του Ε Ε «ESO.443002‐ ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ_PR-ΤΕΒΕΤΠΑ3» </strong> [ΙΝΕΒ-15-19]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ<BR><span style="COLOR: #0767B3"> 09 Ιουν 2015</span>
Το ΙΝΕΒ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 25-06-2015
EKETA / ΙΝΕΒ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) Μεταπτυχιακή Υποτροφία, στα πλαίσια του Ε Π “BRISK: The European Research Infrastructure for Thermochemical Biomass Conversion”  </b> [213Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">28 Απρ 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 14-05-2015
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (2) θέσεις υποτροφίας επιμόρφωσης εξειδίκευσης, στα πλαίσια του Ε Ε “CPERI-HELLENIC PETROLEUM COLLABORATION AGREEMENT" </b> [208Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">11 Μαρ 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 27-03-2015
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) Μεταπτυχιακή Υποτροφία, στα πλαίσια του Ε Π “Έργο Υποστήριξης Έρευνας – ESO.181002”  </b> [197Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">10 Φεβ 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 26-02-2015
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) Μεταπτυχιακή Υποτροφία, στα πλαίσια του Ε Π “Έργο Υποστήριξης Έρευνας – ESO.181002”  </b> [196Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">10 Φεβ 2015</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 26-02-2015
EKETA / ΙΔΕΠ