Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Έκθεση Πεπραγμένων 2023 ΕΚΕΤΑ
[Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024]


 

Η Έκθεση Πεπραγμένων 2023 του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης παρουσιάζει συνοπτικά τις εξελίξεις και την πρόοδο του Ερευνητικού Κέντρου σε επίπεδο στοιχείων και αριθμών, αναπτυξιακών δράσεων, ανθρώπινου δυναμικού, καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, συνεργασιών με τη βιομηχανία και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον αντίκτυπο του έργου του ΕΚΕΤΑ στους πολίτες και την κοινωνία.  

 

 

Εξώφυλλο
σελ. 2-3
σελ. 4-5
σελ. 6-7
σελ. 8-9
σελ. 10-11
σελ. 12-13
σελ. 14-15
σελ. 16-17
σελ. 18-19
σελ. 20-21
σελ. 22-23
σελ. 24-25
σελ. 26-27
σελ. 28-29
σελ. 30-31
σελ. 32-33
σελ. 34-35
σελ. 36-37
σελ. 38-39
σελ. 40-41
σελ. 42-43
σελ. 44-45
σελ. 46-47

1 - 24 / 41