Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Διάκριση για το ΕΚΕΤΑ και το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο 21ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο
[Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023]


Οι ερευνητικές ομάδες του ΕΚΕΤΑ και του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Κώστας Βότης, Ηλίας Καλαμαράς, Γεώργιος Ε. Δαφούλας, Αλεξάνδρα Μπαργιώτα

 

Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στο μετασχηματισμό του κλάδου της υγείας τα επόμενα χρόνια. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Tεχνολογικής Ανάπτυξής (ΕΚΕΤΑ), συνεισφέρει σημαντικά αναπτύσσοντας και προτείνοντας ψηφιακές τεχνολογίες στην υγεία με επίκεντρο τον ασθενή, και βάζοντας σε προτεραιότητα τους δικές του ανάγκες και προσδοκίες. 

Πριν από λίγες ημέρες οι ερευνητικές ομάδες του EKETA και του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διακρίθηκαν για την εργασία τους με τίτλο: «Συσχέτιση των επιπέδων γλυκαιμικού ελέγχου με τη θνητότητα ασθενών ανά φύλο με νοσηλεία σε ΜΕΘ, μέσω οπτικοποίησης δεδομένων» στο 21ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο στις 8-11 Μαρτίου.

Η εργασία απέσπασε την τρίτη καλύτερη βαθμολογία κατά τις κρίσεις των εργασιών που υποβλήθηκαν στο συνέδριο, ενώ το  βραβείο απονεμήθηκε από την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία και την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου.

Η εργασία συνεισέφερε στη διευκόλυνση, μέσω οπτικοποίησης, των ερευνητών υγείας όσον αφορά στην εξαγωγή συμπερασμάτων για κλινικές μελέτες. Συγκεκριμένα, έγινε μελέτη της συσχέτισης της γλυκαιμικής ρύθμισης με τη θνητότητα σε ασθενείς ΜΕΘ, μέσω μεθόδων οπτικοποίησης δεδομένων από την ανοιχτή βάση δεδομένων MIMIC-IV. Από τις χρονοσειρές γλυκόζης των ασθενών κατά τη νοσηλεία τους, εξήχθησαν στατιστικά στοιχεία, όπως η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την οπτικοποίηση των νοσηλειών. Τα διαγράμματα που προέκυψαν χρησιμοποιήθηκαν για να φανούν οι διαφορές μεταξύ επιζώντων και μη επιζώντων.

Συγγραφείς: Γεώργιος Ε. Δαφούλας, Ηλίας Καλαμαράς, Κωνσταντίνος Βότης, Αλεξάνδρα Μπαργιώτα

 

Η έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ), μέσω  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (2014-2020), στο πλαίσιο της Πράξης “Αναδρομική μελέτη με δεδομένα της καθημερινής κλινικής πρακτικής (real world data), για την εξειδίκευση των στόχων της βέλτιστης γλυκαιμικής ρύθμισης ασθενών σε μονάδες εντατικής θεραπείας, με στόχο τη μείωση συννοσηρότητας και θνητότητας” (MIS 5050694).