Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ENVISAGE: ENhance VIrtual learning Spaces using Applied Gaming in Education» - «ENVISAGE»
[16739]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
11 Δεκ 2017


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 11, 2017 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ.:

16739 / 11-12-2017 

Κωδικός Θέσης: 16739
ΑΔΑ: ΨΞΛΚ469ΗΡ8-4Ψ1
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου:

Ανάλυση πολυμεσικού περιεχομένου και συμμετοχή στη διαχειριστική και τεχνική επίβλεψη του έργου

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να συμμετάσχει στην ανάλυση των απαιτήσεων και τον καθορισμό των προδιαγραφών, στην ανάπτυξη αλγορίθμων για την ανάλυση πολυμεσικού περιεχομένου, καθώς επίσης και στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των εκπαιδευτικών δοκιμών. Ο υποψήφιος θα συμμετάσχει επίσης στη διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, καθώς και στην τεχνική επίβλεψη του έργου.

Διάρκεια: 09 μήνες
Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-12-2017 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257726 ή στο email: ikom@iti.gr (κ. Ιωάννη Κομπατσιάρη).