Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Υποτροφίες / Πρακτικές ΑσκήσειςΘέσεις Υποτροφιών 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για για τη χορήγηση δύο (2) Μεταπτυχιακών Υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Καινοτόμο υποστηρικτικό σύστημα λήψης ιατρικής απόφασης για την χειρουργική αποκατάσταση του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου βασισμένο σε εξατομικευμένα νευρομυοσκελετικά μοντέλα» με ακρωνύμιο «SafeACL» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-04234
[4615-486] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
10 Σεπ 2020


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος 10, 2020 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

486

Αρ. Πρωτ.: 4615/10-09-2020
ΑΔΑ: ΩΝΣΦ469ΗΡ8-ΘΜΧ
Ειδικότητα:

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Αντικείμενο  Θέσης:

Συλλογή δεδομένων ανάλυσης της κίνησης και επεξεργασίας εικόνων, ανάπτυξη αναλυτικών εμβιομηχανικών μοντέλων-προσομοιώσεων και συστημάτων διαδραστικής επεξεργασίας-υποβοήθησης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αποκατάστασης του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου (ΠΧΣ).

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν αναμένεται να ασχοληθούν με το ανωτέρω αντικείμενο.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:

EE 2: Πειραματική Μελέτη – Πρωτόκολλο Δοκιμών και Συλλογή πειραματικών δεδομένων ανάλυσης κίνησης.

Π.2.3: Βάση δεδομένων λειτουργικών παραμέτρων ασθενών πριν και μετά τη χειρουργική επέμβαση.

EE 3: Τρισδιάστατη ανάλυση των ιατρικών εικόνων.

Π.3.2: Μέθοδος/Αλγόριθμοι για την εξαγωγή των απαιτούμενων μυοσκελετικών παραμέτρων από MRI.

EE 4: Ανάπτυξη εξατομικευμένων μυοσκελετικών μοντέλων και προσομοιώσεων.

Π.4.1: Μοντέλα συνδέσμων γόνατος.

Π.4.2: Ρεαλιστικό μυοσκελετικό μοντέλο γόνατος.

Π.4.3: Εξατομικευμένο μυοσκελετικό μοντέλο γόνατος.

EE 5: SafeACL περιβάλλον διαδραστικής επεξεργασίας μυοσκελετικού μοντέλου και προσομοιώσεων.

Π.5.1: Φιλικό προς τον χρήστη Λογισμικό για την προσομοίωση του πλάνου της επέμβασης

Π.5.2: SafeACL Πρωτότυπο.

EE 6: SafeACL Σύστημα Χειρουργικής Υποβοήθησης.

Π.6.1: Γραφικό περιβάλλον για την χειρουργική Υποβοήθηση.

Π.6.2: Αξιολόγηση του SafeACL σε in-vitro συνθήκες.

Π.6.3: Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά/Συνέδρια.

Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις:

2

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ Δημάρχου Γεωργιάδου 118, 38333 – ΒΟΛΟΣ

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-09-2020 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
Τ.Κ. 38333, Βόλος


Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στην κα. Γεωργία Παχλιτζανάκη, τηλ.  24210 96743 ή στο email: g.pahlitzanakis@certh.gr