Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Έκθεση Πεπραγμένων 2021 ΕΚΕΤΑ
[11 Μαΐου 2022]


Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων 2021 του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης παρουσιάζει την πρόοδο του Ερευνητικού Κέντρου σε επίπεδο αναπτυξιακών δράσεων,  ανθρώπινου δυναμικού, καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, συνεργασιών με τη βιομηχανία και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αντανάκλαση του έργου του ΕΚΕΤΑ στους πολίτες και την κοινωνία.