Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2014

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 16
για την Ανάθεση του Έργου «Παροχή υπηρεσιών εστίασης για την Τελική Συνάντηση του έργου SEE-AGRO-START» @ ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ
05 Δεκ 2014


Βόλος, Δεκέμβριος 05, 2014

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (IΕΤΕΘ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για το έργο:


«Παροχή υπηρεσιών εστίασης για την Τελική Συνάντηση του έργου SEE-AGRO-START»

 

>> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  δΥΥποβολή Προσφορών έως 11 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:30 μ.μ.

 

Πληροφορίες

κα Όλγα Χατζηδήμου

Τηλ.:
   24210-96744
Fax: 24210-96750
e-mail: ohadjidim@ireteth.certh.gr