Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Βράβευση για την ομάδα του ΕΚΕΤΑ στο πλαίσιο του Springschool Hydrogen Technology
[Τρίτη, 2 Απριλίου 2024]


      

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της η Αλεξάνδρα Μπακρατσά.

Βράβευση των pitch talks της Κυριακής Τσορτανίδου και Χαρίκλειας Ποράβου.

 

To 2ο και 3ο βραβείο αντίστοιχα απέσπασε η ομάδα του ΕΚΕΤΑ για τα pitch talks της σε διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Springschool Hydrogen Technology την εβδομάδα 18-22 Μαρτίου 2024 στο Heide της Γερμανίας.

 Στον διαγωνισμό συμμετείχαν η Αλεξάνδρα Μπακρατσά, Χαρίκλεια Ποράβου και Κυριακή Τσορτανίδου από το εργαστήριο ΑΡΤΕΜΙΣ του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ. Οι κυρίες Ποράβου και Τσορτανίδου απέσπασαν για τα pitch talks τους το 2ο και 3ο βραβείο αντίστοιχα.

Tο Springschool διοργανώνεται υπό την αιγίδα των Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt e.V. (DLR), Helmholtz-Zentrum Hereon (Ηereon), HY.SH Landeskompetenzzentrum Wasserstoffforschung Schleswig-Holstein (HY.SH) και Fachhochschule Westküste (FH Westküste) και απευθύνεται σε νέους ερευνητές στην αρχή της καριέρας τους (young researchers). Κατά τη διάρκεια του Springschool αναδείχτηκαν θέματα σχετικά με την παραγωγή του υδρογόνου και των παραγώγων του (μεθανόλης, αμμωνίας κ.α.), την αποθήκευση, μεταφορά και τελική χρήση του σε οικιακό και βιομηχανικό επίπεδο, αλλά και ως καύσιμο για πλοία, αεροσκάφη, φορτηγά οχήματα και Ι.Χ.

Στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης της Ευρώπης θίχτηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα εφαρμογής και κλιμάκωσης μεγέθους των τεχνολογιών αιχμής σχετικά με το υδρογόνο, διεύρυνσης της δυναμικότητας της Γερμανίας σε παραγόμενο υδρογόνο και σχηματισμού ενός ενιαίου δικτύου διανομής του καθώς και εξάλειψης των προβλημάτων που προκύπτουν από τις εποχιακές διακυμάνσεις στη διαθεσιμότητα ανανεώσιμης ενέργειας μέσω βελτιστοποίησης των τεχνολογιών αποθήκευσης της.

Στα πλαίσια των δράσεων, πραγματοποιήθηκε επίσης επίσκεψη στον μεγαλύτερο στην Γερμανία σταθμό ανεφοδιασμού πεπιεσμένου αερίου υδρογόνου σε ελαφρού και βαρέως τύπου οχήματα.

Η συμμετοχή τους στο Springschool υποστηρίχθηκε από τις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων του Κόμβου Αριστείας SolarHub. 

Η αποστολή του ΑΡΤΕΜΙΣ συμμετείχε με pitch talks υπό τους εξής τίτλους:

Αλεξάνδρα Μπακρατσά: “Solar-Powered Thermochemical H2 Production”, collaborative EU project: Hyselect, https://www.hyselect.eu/

Το HySelect ανοίγει το δρόμο για μια βιώσιμη και αποδοτική παραγωγή υδρογόνου με διάσπαση νερού, χρησιμοποιώντας συγκεντρωμένες ηλιακές τεχνολογίες (CST) μέσω του υβριδικού κύκλου θείου (HyS). Η ομάδα του ARTEMIS επικεντρώνεται στη σύνθεση και τον χαρακτηρισμό καταλυτών για τη διάσπαση του θειικού οξέος, ένα κομβικό βήμα στη διαδικασία.

Χαρίκλεια Ποράβου: “Energy carriers: the HTL approach”, collaborative national project: VEssOiL https://evessel.gr/el/pages/vessoil

Το Έργο VEssOiL στοχεύει στην αξιοποίηση οργανικών απορρίψεων του αγροτικού τομέα (απορρίψεις παραγωγικής διαδικασίας αιθέριων ελαίων) για την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας μέσω της τεχνολογίας υδροθερμικής υγροποίησης (Hydrothermal Liquefaction, HTL). Στο pitch talk παρουσιάστηκαν οι προοπτικές χρήσης του πράσινου  υδρογόνου ως ενεργειακού φορέα στη διεργασία αναβάθμισης του παραγόμενου από την υδροθερμική κατεργασία βιοελαίου με στόχο την παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων.

Κυριακή Τσορτανίδου: “The Decarbonization of Maritime Transport through the use of electro-methanol”, collaborative EU project: POSEIDON https://www.linkedin.com/in/poseidon-project/

Το έργο POSEIDON εστιάζει στη διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρομεθανόλης (e-μεθανόλη), ενός καυσίμου με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα ως καύσιμο της ναυσιπλοΐας, επιδεικνύοντας και αξιολογώντας τον αντίκτυπο αυτού στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Οι βασικές τεχνολογίες που μελετώνται στα πλαίσια του έργου περιλαμβάνουν την σύνθεση πράσινου υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης νερού με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα από βιομηχανικές πηγές με χρήση μεμβρανών, την σύνθεση e-μεθανόλης μέσω πατενταρισμένης υβριδικής τεχνολογίας και τέλος την δοκιμή των καυσίμων σε πραγματικές μηχανές και σε πιλοτικό σκάφος.