Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2014

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 27
για την Ανάθεση της Προμήθειας «Προμήθεια 15.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του ΕΚΕΤΑ» @ ΕΚΕΤΑ
31 Δεκ 2014


Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 31, 2014

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης),  προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών, που μπορούν να εκτελέσουν την υπό ανάθεση σύμβαση σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας:

 

Προμήθεια 15.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του ΕΚΕΤΑ

 

 >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  δΥΥποβολή Προσφορών έως 09 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 14:00 μ.μ.


Πληροφορίες

κ. Ζήσης Αθανάσιος

τηλ: +30 2310 498240
e-mail: zissis@certh.gr