Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός «Απόδειξη Ιδέας», ανακοινώθηκαν οι νικητές!11.12.2019

Ανακοινώθηκαν οι 10 νικητές του διαγωνισμού «Απόδειξη Ιδέας» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου OIS-AIR.

Κάθε ένας από τους νικητές λαμβάνει ενίσχυση αξίας 18.500 ευρώ υπό τη μορφή κουπονιού προκειμένου να υλοποιήσει το εγκεκριμένο σχέδιο δράσης ωρίμανσης της πρωτότυπης τεχνολογίας/ιδέας του μέχρι τις 15 Μαΐου 2020.

Ο διαγωνισμός «Απόδειξη Ιδέας» υποβοήθησε τη συνεργασία ερευνητικών ομάδων και επιχειρήσεων (ΜμΕ), για την από κοινού ανάπτυξη έργων ωρίμανσης πρωτότυπων ερευνητικών ιδεών στους τομείς των μεταφορών και της κινητικότητας, της ενέργειας και του περιβάλλοντος και της αγρο-βιοοικονομίας. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ανέδειξαν 6 συνεργασίες στον θεματικό τομέα της αγρο-βιοοικονομίας, 3 στην Ενέργεια και το Περιβάλλον, και 1 στον θεματικό τομέα των Μεταφορών και της Κινητικότητας.

Πέντε από τα δέκα εγκεκριμένα σχέδια δράσης αφορούν σε διεθνικές συμπράξεις, επιβεβαιώνοντας το διεθνές πεδίο εφαρμογής της πρωτοβουλίας και την προσέγγιση ανοιχτής καινοτομίας.

Οι νικητήριες προτάσεις προέρχονται από Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς οργανισμούς της περιοχής Αδριατικής – Ιονίου και συγκεκριμένα από το Πανεπιστήμιο του Μάριμπορ, τη Διεθνή Σχολή Ανώτερων Σπουδών της Τεργέστης, το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, το Πανεπιστήμιο του Ούντινε, το Πανεπιστήμιο της Πάρμας και το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα.

Η τελική κατάταξη είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο INNOVAIR platform.

Ο διαγωνισμός «Απόδειξη Ιδέας» αποτελεί πρωτοβουλία του διακρατικού δικτύου OIS-AIR, που δημιουργήθηκε από εταίρους από έξι χώρες (Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, Σερβία, Ελλάδα και Αλβανία), προκειμένου να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου, παρέχοντας οικονομική υποστήριξη για την επιτυχή μετατροπή της «καλής έρευνας» σε «καλό επιχειρείν».

Ο Διαγωνισμός που ξεκίνησε τον Μάιο του 2019 αποδείχθηκε ιδιαίτερα ελκυστικός για τα ερευνητικά κέντρα και τις εταιρείες της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου: τον Ιούνιο του 2019 υποβλήθηκαν 100 τεχνολογίες / ερευνητικά αποτελέσματα από ερευνητικά κέντρα / πανεπιστήμια. Τον Οκτώβριο, 65 ερευνητικά κέντρα / πανεπιστήμια υπέβαλαν από κοινού με ΜμΕ σχέδια R2B για την περαιτέρω ωρίμανση των πρωτότυπων τεχνολογιών τους. Μετά τη φάση της τελικής αξιολόγησης, τα κορυφαία 10 καινοτόμα σχέδια R2B είναι έτοιμα να συγχρηματοδοτηθούν με το κουπόνι καινοτομίας OISAIR 18.500 € το καθένα!

Το έργο OIS AIR

Το έργο OIS AIR – Establishment of the Open Innovation System of the Adriatic Ionian Region χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Adrion και ξεκίνησε να υλοποιείται στις αρχές του 2018. Στόχος του είναι η δημιουργία μιας αγοράς για την καινοτομία στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου (ADRION innovation marketplace), με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών (ερευνητικά/ακαδημαϊκά ιδρύματα, βιομηχανία, ΜμΕ, δημόσια διοίκηση και φορείς χάραξης πολιτικής). Στο έργο συμμετέχουν το Επιστημονικό Πάρκο AREA, τα Τεχνολογικά Πάρκα Λιουμπλιάνας και Βελιγραδίου, το ΕΚΕΤΑ, το Οικονομικό Επιμελητήριο Κροατίας, το Πανεπιστήμιο της Βασιλικάτας και το Υπουργείο Οικονομικών της Αλβανίας.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.oisair.net/

https://oisair.adrioninterreg.eu/